Privacybeleid

Bescherming van persoonsgegevens

In dit privacybeleid leest u hoe Springbok Media SPRL de persoonsgegevens die u doorzendt via de volgende URL verzamelt, gebruikt, benut en beschermt:

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de onderneming Springbok Media SPRL, met hoofdkantoor te
Adres : Roger Vandendriesschelaan 18, 1150 Brussel, België
E-mail : info@springbok-media.com

Doeleinden van de verzameling van persoonsgegevens

Springbok Media SPRL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden :
Om u diverse informatie of diensten te verlenen (het verzenden van nieuwsbrieven, witboeken, gepersonaliseerde aanbiedingen, wedstrijden, promotionele aanbiedingen)

Ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen door Springbok Media SPRL. Ze kunnen echter worden meegedeeld aan de werknemers of dienstverleners van onze onderneming, uitsluitend op ons verzoek, volgens onze instructies en met uitsluiting van ieder ander gebruik. 

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Persoonsgegevens kunnen alleen worden doorgezonden buiten de Europese Unie naar landen die een beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens voeren dat overeenstemt met het beleid dat geldt in de Europese Unie. 

Opslagperiode en verwijdering van uw persoonsgegevens

De verzamelde persoonsgegevens zullen worden bewaard zolang dat nodig is om de verschillende doeleinden te verwezenlijken. Wanneer de doeleinden zijn verwezenlijkt, zullen ze worden verwijderd of geanonimiseerd. 

Bescherming van persoonsgegevens

Springbok Media SPRL zet zich in om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en manipulatie a.d.h.v. organisatorische en technische maatregelen. Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld door de personen die daartoe gemachtigd zijn en uitsluitend om het vereiste doeleinde te verwezenlijken. 

Toch dient u te beseffen dat er vandaag de dag een reëel risico is op het lekken van persoonsgegevens. 

In geval van een onbedoeld of opzettelijk gegevenslek, en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), verbindt Springbok Media SPRL zich ertoe het probleem direct te melden aan de autoriteit voor gegevensbescherming. 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in België sinds mei 2018 van kracht is, is vastgelegd dat u bij het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijde bepaalde rechten heeft:

  • Recht op wissing van uw gegevens
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  • Recht op inzage van uw gegevens
  • Recht op rectificatie van uw gegevens
  • Recht op beperking van de verwerking
  • Recht van bezwaar 

In overeenstemming met artikel 12 van de AVG moet u om uw rechten uit te oefenen schriftelijk, elektronisch of mondeling contact opnemen met de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Een kopie van uw identiteitskaart is eveneens vereist en zal mondeling niet geldig zijn. 

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens moet u binnen een termijn van maximaal één maand vanaf de ontvangstdatum van uw aanvraag op de hoogte brengen van de maatregelen met betrekking tot uw dossier. Let erop dat de reactietijd in sommige gevallen, wanneer de aanvraag complexer is, kan worden verlengd tot drie maanden. Als deze situatie zich voordoet, dient u hiervan op de hoogte te worden gebracht en dient de verwerkingsverantwoordelijke contact met u op te nemen om de redenen voor de verlenging uit te leggen. 

Als de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw aanvraag niet aanvaardt, moet ze u binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangstdatum van uw aanvraag op de hoogte brengen van de redenen voor haar weigering. 

atum van uw aanvraag op de hoogte brengen van de redenen voor haar weigering. Vervolgens heeft u de mogelijkheid om een gerechtelijk beroep in te stellen door een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming.

Cookiebeleid

Waarom een cookiebeleid?

Uw privacy staat voor IZIFY (Springbok) centraal. Daarom verbinden wij ons ertoe de persoonsgegevens van onze online gebruikers (hierna "u"), die worden verzameld door middel van cookies, tags, trackers (hierna in het algemeen "cookies"), met de grootste zorg te behandelen, in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen en in het bijzonder de wet van 13 juni 2005 op de elektronische communicatie. Datum van de laatste wijziging: 14.05.2018

1. Wie beheert uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is IZIFY, met maatschappelijke zetel te Roger Vandendriesschelaan 18, 1150 Brussel, België, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0423.081.237. In geval van vragen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail richten aan: info@springbok-media.com

2. Wat zijn cookies?

Cookies, tags of trackers zijn tekstbestanden die bepaalde informatie bevatten die naar uw toestel worden gedownload wanneer u een website bezoekt. De cookies worden vervolgens bij elk volgend bezoek aan dezelfde site of een andere site die deze cookie herkent, teruggestuurd naar de oorspronkelijke website. Ze zijn nuttig omdat ze een website in staat stellen om het apparaat van een gebruiker te herkennen en omdat ze vaak de gebruikerservaring vergemakkelijken.

3. Welke cookies gebruiken wij, en waarom?

Cookies voeren meerdere functies uit. Ze helpen u efficiënt te navigeren tussen de pagina's, ze onthouden uw (taalkundige of andere) voorkeuren en verbeteren uw gebruikerservaring. Ze kunnen ook helpen ervoor te zorgen dat de advertenties die u op een site ziet voor u interessanter zijn, op basis van uw interesses.

Over het algemeen gebruiken we bij uw bezoek aan onze site zowel essentiële als niet-essentiële cookies, met verschillende functies. Zo gebruiken we analytische cookies, functionele cookies en gerichte reclamecookies.
Hier vindt u meer informatie over het hoe en het waarom.

4. Welke derdencookies gebruiken wij?

We gebruiken zelf ook cookies die onder de hierboven beschreven categorieën vallen en laten anderen toe deze te gebruiken. Zo gebruiken wij analysecookies van derden om het verkeer naar onze website te meten. We kunnen ook derdencookies gebruiken voor ondersteuning bij ons marktonderzoek, het verbeteren van de functionaliteit van de site, enz. IZIFY is niet verantwoordelijk voor de inhoud van hun verklaringen of de inhoud van de cookies van deze derden.

Deze cookies kunnen niet worden gebruikt zonder uw voorafgaande toestemming. Voor deze cookies ziet u een vraag verschijnen wanneer u onze site voor het eerst bezoekt.

Hierna geven we u een overzicht van deze derden, zodat u hun verklaringen kunt raadplegen en uw toestemmingen kunt beheren.

Doel Geplaatst door
Bezoekers-meting Google Analytics Privacycharter:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl Om uw toestemming in te trekken:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Gerichte advertenties weergeven, Inhoud delen op sociale media, Gemakkelijker formulieren invullen facebook Privacycharter:

https://www.facebook.com/policies/cookies/ Om uw toestemming in te trekken:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Follow-up gebruiker voor e-mail retargeting HasOffers (Tune) Privacycharter:

https://www.hasoffers.com/privacy-policy/ Om uw toestemming in te trekken:

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

5. Hoe de plaatsing van cookies instellen?

Als u cookies op uw computer wilt toelaten, weigeren of verwijderen, moet u naar de instellingen van uw browser gaan (Internet Explorer, Safari, Firefox). Volg hiervoor de instructies van uw browser (meestal te vinden onder de tab "Help", "Tools" en "Bewerken"). Het weigeren van een cookie of categorieën van cookies betekent niet dat de cookies uit uw browser verwijderd zijn. U moet dat zelf doen vanuit uw browser. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, houd er dan rekening mee dat u niet ten volle van bepaalde functies van onze website en de ervaringsoptimalisatie bij IZIFY kunt gebruikmaken.

U kunt uw toestemmingen ook beheren door rechtstreeks contact op te nemen met de derden, zoals uitgelegd in punt 4 van deze tekst.

6. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u die uitoefenen?

Wij willen u zo duidelijk mogelijk informeren over uw rechten op uw persoonsgegevens. We willen u ook in staat stellen om ze op een eenvoudige manier uit te oefenen. In ons Privacycharter Privacy charter toevoegen vindt u een overzicht van uw rechten, met een beschrijving van de manier waarop u ze kunt uitoefenen.

Nl
Share on